IP2 Solutions

IP2 Solutions

De kracht van IP2 Solutions bevindt zich in de kennis en kunde van onze medewerkers. Naast hun enthousiasme voor het ontwikkelen van innovatieve producten hebben zij de expertise in huis om uw product succesvol te realiseren, een van de voorwaarden die voor succes in de markt bijdraagt.

De kerncompetenties van IP2 Solutions zijn:

De vaardigheid om marktvragen te vertalen in specificaties van een product of systeem
De ervaring om deze specificaties om te zetten in een architectuur van de meest geschikte oplossing
Kennis van de laatste stand der techniek om een architectuur om te zetten in technische ontwerpdocumenten
De uitgebreide ervaring in hard- en software ontwikkeling om vanuit de ontwerpdocumenten tot een realiseerbaar, produceerbaar en innovatief product te komen
Een gefaseerde methodiek van werken om na iedere stap samen met de opdrachtgever te bepalen of de resultaten nog voldoen aan de gestelde uitgangspunten
 

Back to list